Givi T129 Yamaha Mt-03 600 (06-14) Yan Kumaş Çanta Taşıyıcı
311,00TL

YAN KUMAŞ ÇANTA TAŞIYICI Model: YAMAHA MT-03 600 (06-14) Ürün No : T129 Not : Soft yan çantalar .....

Givi T221 Honda Xl 700V Transalp (08-13) Yan Kumaş Çanta Taşıyıcı
560,00TL

YAN KUMAŞ ÇANTA TAŞIYICI Model: HONDA XL 700V TRANSALP (08-13) Ürün No : T221 Not : Soft yan çan.....

Givi T222 Honda Sw-T400 (09-14) Yan Kumaş Çanta Taşıyıcı
622,00TL

YAN KUMAŞ ÇANTA TAŞIYICI Model: HONDA SW-T 400 – 600 (09-14) Ürün No : T222 Not : Soft yan çanta.....

Givi T222 Honda Sw-T600 (09-14) Yan Kumaş Çanta Taşıyıcı
622,00TL

YAN KUMAŞ ÇANTA TAŞIYICI Model: HONDA SW-T 400 – 600 (09-14) Ürün No : T222 Not : Soft yan çanta.....

Givi T255 Suzuki Gsr 600 (06-11) Yan Kumaş Çanta Taşıyıcı
311,00TL

YAN KUMAŞ ÇANTA TAŞIYICI Model: SUZUKI GSR 600 (06-11) Ürün No : T255 Not : Soft yan çantalar il.....

Givi T264 Kawasaki Vn 900 Classic (06-14) Yan Kumaş Çanta Taşıyıcı
467,00TL

YAN KUMAŞ ÇANTA TAŞIYICI Model: KAWASAKI VN 900 CUSTOM – CLASSIC (06-14) Ürün No : T264 Not : So.....

Givi T264 Kawasaki Vn 900 Custom (06-14) Yan Kumaş Çanta Taşıyıcı
467,00TL

YAN KUMAŞ ÇANTA TAŞIYICI Model: KAWASAKI VN 900 CUSTOM – CLASSIC (06-14) Ürün No : T264 Not : So.....

Givi T271 Yamaha Fz1 1000 (06-15) Yan Kumaş Çanta Taşıyıcı
311,00TL

YAN KUMAŞ ÇANTA TAŞIYICI Model: YAMAHA FZ1 1000 (06-15) Ürün No : T271 Not : Soft yan çantalar i.....

Givi T681 Ducati Monster 1100 (08-14) Yan Kumaş Çanta Taşıyıcı
653,00TL

YAN KUMAŞ ÇANTA TAŞIYICI Model: DUCATI MONSTER 696-796-1100 (08-14) Ürün No : T681 Not : Soft ya.....

Givi T681 Ducati Monster 696 (08-14) Yan Kumaş Çanta Taşıyıcı
653,00TL

YAN KUMAŞ ÇANTA TAŞIYICI Model: DUCATI MONSTER 696-796-1100 (08-14) Ürün No : T681 Not : Soft ya.....

Givi T681 Ducati Monster 796 (08-14) Yan Kumaş Çanta Taşıyıcı
653,00TL

YAN KUMAŞ ÇANTA TAŞIYICI Model: DUCATI MONSTER 696-796-1100 (08-14) Ürün No : T681 Not : Soft ya.....

Givi Te1102 Honda Hornet 600 (11-13) Yan Kumaş Çanta Taşıyıcı
653,00TL

YAN KUMAŞ ÇANTA TAŞIYICI Model: HONDA HORNET 600 (11-13) CBR 600 F (11-1.....